Jubileum

Huwelijksjubileum
Wilt u uw speciale huwelijksdag in stijl vieren? Of wilt u een echtpaar op deze bijzondere dag
verrassen? Maak de dag extra feestelijk en onvergetelijk door ze op te laten halen in een
originele duitse jachtwagen met een tweespan gelderse tuigpaarden. 

Jubilaris
Een jubilaris in het zonnetje zetten? Op zo'n feestelijke dag zal de jubilaris zich echt bijzonder
voelen als hij of zij van huis opgehaald wordt in een mooie koets of andere aanspannning
voortgetrokken door een enkel of tweespan paarden.